Flajeri

flajeri creative identity

 

Flajeri su najjeftinija i najefektnija reklama! Flajeri su jedna od najstarijih vrsta marketinškog sredstva i zbog svoje relativno niske cene i najpopularnija!

Flajeri pomažu i pospešuju upoznavanje Vaših potencijalnih klijenata sa Vašim proizvodima, što Vam omogućuje sve veću prodaju i potražnju za Vašim proizvodima!

Flajeri su pogodni za sve vrste promocija Vaše firme, proizvoda, usluga, dogadjaja ili bilo koje druge aktivnosti!

Štampa flajera A6, A5, A4 - Akcija

flajeri creative identity

 

Izrada flajera A6, A5 ili A4 na 115gr/m2 kunstdruk papiru, obostrana štampa u punom koloru. Priprema nije uračunata u cenu! Ako nemate pripremu doplaćuje se po akcijskoj ceni za A6 i A5 format 1000 dinara, za A4 format 2000 dinara! Rok izrade od 7 do 10 dana!

A6 /105x148mm/ 2500 kom - 3000 din, 5000 kom - 4000 din

A5 /148x210mm/ 2500 kom - 6000 din, 5000 kom - 8000 din

A4 /210x297mm/ 1 ili 2 prevoja, 2500 kom - 12000 din

Flajeri / A6 / Kolor

flajeri creative identity

 

Izrada flajera A6 /105x148mm/ na 115gr/m2 kunstdruk papiru, obostrana štampa u punom koloru. Ako nemate pripremu, doplaćuje se 1000 din za izradu iste! Rok izrade od 2 do 7 dana!

5000 kom - 8000 din, 10000 kom - 10000 din,

15000 kom - 12000 din, 20000 kom - 14000 din

25000 kom - 22000 din, 50000 kom - 32000 din,

75000 kom - 42000 din, 100000 kom - 52000 din

Flajeri / A5 / Kolor

flajeri creative identity

 

Izrada flajera A5 /148x210mm/ na 115gr/m2 kunstdruk papiru, obostrana štampa u punom koloru. Ako nemate pripremu, doplaćuje se 1000 din za izradu iste! Rok izrade od 2 do 7 dana!

5000 kom - 10000 din, 10000 kom - 14000 din

15000 kom - 18000 din, 20000 kom - 22000 din

25000 kom - 32000 din, 50000 kom - 52000 din

75000 kom - 72000 din, 100000 kom - 92000 din

Flajeri / A4 / Kolor

flajeri creative identity

 

Izrada flajera A4 /210x297mm/ na 115gr/m2 kunstdruk papiru, obostrana štampa u punom koloru. Ako nemate pripremu, doplaćuje se 2000 din za izradu iste! Savijanje flajera na 1 ili 2 prevoja nije uračunato u cenu i dodatno se naplaćuje! Rok izrade od 2 do 7 dana!

1000 kom - 8000 din, 2500 kom - 10000 din

5000 kom - 14000 din, 10000 kom - 22000 din

15000 kom - 28000 din, 20000 kom - 34000 din

Flajeri / A6 / Jednobojni

flajeri creative identity

 

Izrada flajera A6 /105x148mm/ na 115gr/m2 kunstdruk papiru, obostrana štampa u jednoj boji po izboru. Ako nemate pripremu, doplaćuje se 1000 din za izradu iste! Rok izrade od 2 do 7 dana!

5000 kom - 4000 din, 10000 kom - 6000 din

15000 kom - 8000 din, 20000 kom - 10000 din

25000 kom - 14000 din, 50000 kom - 19000 din

75000 kom - 26000 din, 100000 kom - 34000 din

Flajeri / A5 / Jednobojni

flajeri creative identity

 

Izrada flajera A5 /148x210mm/ na 115gr/m2 kunstdruk papiru, obostrana štampa u jednoj boji po izboru. Ako nemate pripremu, doplaćuje se 1000 din za izradu iste! Rok izrade od 2 do 7 dana!

5000 kom - 6000 din, 10000 kom - 10000 din

15000 kom - 14000 din, 20000 kom - 18000 din

25000 kom - 24000 din, 50000 kom - 36000 din

75000 kom - 49000 din, 100000 kom - 64000 din

Flajeri / A6 / Dvobojni

flajeri creative identity

 

Izrada flajera A6 /105x148mm/ na 115gr/m2 kunstdruk papiru, obostrana štampa u dve boje po izboru. Ako nemate pripremu, doplaćuje se 1000 din za izradu iste! Rok izrade od 2 do 7 dana!

5000 kom - 5000 din, 10000 kom - 7000 din

15000 kom - 9000 din, 20000 kom - 11000 din

25000 kom - 16000 din, 50000 kom - 21000 din

75000 kom - 28000 din, 100000 kom - 36000 din

Flajeri / A5 / Dvobojni

flajeri creative identity

 

Izrada flajera A5 /148x210mm/ na 115gr/m2 kunstdruk papiru, obostrana štampa u dve boje po izboru. Ako nemate pripremu, doplaćuje se 1000 din za izradu iste! Rok izrade od 2 do 7 dana!

5000 kom - 7000 din, 10000 kom - 11000 din

15000 kom - 15000 din, 20000 kom - 19000 din

25000 kom - 26000 din, 50000 kom - 36000 din

75000 kom - 51000 din, 100000 kom - 66000 din

Flajeri / A4 / Kolor

flajeri creative identity

 

Izrada flajera A4 /210x297mm/ na 115gr/m2 kunstdruk papiru, obostrana štampa u punom koloru. Ako nemate pripremu, doplaćuje se 2000 din za izradu iste! Savijanje flajera na 1 ili 2 prevoja nije uračunato u cenu i dodatno se naplaćuje! Rok izrade od 2 do 7 dana!

1000 kom - 8000 din, 2500 kom - 10000 din

5000 kom - 14000 din, 10000 kom - 22000 din

15000 kom - 28000 din, 20000 kom - 34000 din

s

 

 

facebook twitter linkedin google+skype