Štampa i izrada memoranduma

memorandumi creative identity

 

Memorandumi su osnosvno sredstvo kod poslovanja svake firme, zato napravite memorandume da se uklapaju u vizuelni identitet Vaše firme!

Memorandumi su uglavnom A4 formata i koji se koriste u izradi predračuna, računa, faktura, kao i u poslovnoj komunikaciji sa klijentima!

Memorandumi uglavnom sadrže logo firme, podatke za identifikaciju, kao i osnovne podatke!

Memorandumi - 1 boja

memorandumi creative identity

 

Izrada memoranduma A4 /210x297mm/ na 80gr/m2 ofset papiru, štampa u jednoj boji. Gratis priprema! Rok izrade do 4 dana!

500 komada - 2000 dinara, 1000 komada - 2700 dinara

2000 komada - 3400 dinara, 3000 komada - 5400 dinara

4000 komada - 6800 dinara, 5000 komada - 8200 dinara

Memorandumi - 2 boje

memorandumi creative identity

 

Izrada memoranduma A4 /210x297mm/ na 80gr/m2 ofset papiru, štampa u dve boje. Gratis priprema! Rok izrade do 4 dana!

500 komada - 3400 dinara, 1000 komada - 4100 dinara

2000 komada - 5400 dinara, 3000 komada - 6800 dinara

4000 komada - 8200 dinara, 5000 komada - 9600 dinara

Memorandumi - 3 boje

memorandumi creative identity

 

Izrada memoranduma A4 /210x297mm/ na 80gr/m2 ofset papiru, štampa u tri boje. Gratis priprema! Rok izrade do 4 dana!

500 komada - 4800 dinara, 1000 komada - 5400 dinara

2000 komada - 6800 dinara, 3000 komada - 8200 dinara

4000 komada - 9600 dinara, 5000 komada - 10900 dinara

Memorandumi - 4 boje - Pun kolor

flajeri creative identity

 

Izrada memoranduma A4 /210x297mm/ na 80gr/m2 ofset papiru, štampa u četri boje, punom koloru. Gratis priprema! Rok izrade do 4 dana!

500 komada - 6200 dinara, 1000 komada - 6800 dinara

2000 komada - 8200 dinara, 3000 komada - 9600 dinara

4000 komada - 10900 dinara, 5000 komada - 12200 dinara

s

 

 

facebook twitter linkedin google+skype